Home / ஆவணங்கள் / ஆவணங்கள் / தமிழ்ப் பெயர்க்கையேடு

தமிழ்ப் பெயர்க்கையேடு

cover

விடுதலைப்புலிகளின் தமிழ்வளர்ச்சிக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்ட தமிழ்ப்பெயர்க்கையேடு பல தமிழ்ப்பெயர்களை வெளியிட்டிருந்தது. தமிழ்ப்பெயர்களை தமது பிள்ளைகளுக்கு சூட்டுமாறு கேட்டுள்ள இக்கையேடு 46000 மக்கட்பெயர்களை கொண்டுள்ளது. பெயர்கள் இங்கே

தமிழ்ப் பெயர்க் கையேடு

About ehouse

Check Also

சோழர்களுக்குப் பிறகு தமிழர்களின் கடற்படை – தளபதி சூசை

கேள்வி : உலக விடுதலைப் போராட்டங் களில் எங்குமே கடற்படையொன்று கட்டியெழுப்பப் பட்டிருந்ததாக நாங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் தமிழீழ விடுதலைப் ...

Leave a Reply